کروماتوگرافی گازی (GC)

تعداد بازدید:۵۲۵۲

نام دستگاه: کروماتوگرافی گازی (GC)

یکی از مهمترین دستگاههای مورد استفاده در آنالیز دستگاهی به  روش کروماتوگرافی گازی می باشد و کاربرد گسترده در صنایع داروسازی، پتروشیمی و غیره جهت آنالیز کمی ترکیبات با نقطه جوش پایین دارد.

ویژگیهای دستگاه:

کروماتوگرافی گازی GC-2010 SHIMADZU

نوع دتکتور : FID

قابلیت آنالیز نمونه های مایع و گازی

گاز حامل: هلیم

ستونهای مختلف برای این دستگاه در آزمایشگاه موجود می باشد.

هزینه آنالیز: هر ساعت 600000 ریال (حداقل زمان استفاده یک ساعت)

بالاتر از 20 نمونه 10% و بالاتر از 40 نمونه 15% تخفیف داده می شود.

 

دانشکده: دانشکده شیمی

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر محمود زارعی

کارشناسان آزمایشگاه: آقای قنبری - خانم دکتر کبیری - آقای کنعانی

شماره های تماس: 33393095-041 و 33393172-041

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۴۰۰