طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)

تعداد بازدید:۹۰۸۹

نام دستگاه: طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR )

دستگاه FT-IR روشی سودمند برای شناسایی ترکیبات آلی و معدنی و گروههای عاملی آنها می‌باشد. حتی می‌توان پیوندهای کووالانسی لیگاندهای فلزی را شناسایی کرد. حدود ۹۵ درصد کاربرد این دستگاه کیفی بوده که از روی محل پیک صورت می‌گیرد. همچنین قابلیت شناسایی و جداسازی مخلوط ایزومرهایی نظیر ارتو، متا و پارا را دارا می‌باشد.

این دستگاه قابلیت اندازه‌گیری نمونه‌های جامد، مایع و گاز را دارا می‌باشد. برای نمونه‌های گازی، سل گازی به کار می‌رود.

دستگاه FT-IR موجود مدل TENSOR 27ساخت کشور آلمان، (کمپانی Brucker ) با خصوصیات زیر می‌باشد:

مورد اندازه گیری: درصد عبور (TR ) و درصد جذب (AB )

واحد اندازه گیری: cm -1

محدوده طیفی (Spectral range ):  cm -14000-400

دقت اندازه گیری (Wave number accuracy ):  cm -11/0

 

هزینه هر نمونه: 250000 ریال 

 

دانشکده: دانشکده شیمی

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر محمود زارعی

کارشناسان آزمایشگاه: آقای قنبری - خانم دکتر کبیری - آقای کنعانی

شماره های تماس: 33393095-041 و 33393172-041


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۴۰۰