ارتباط با مسئولین دانشکده

تعداد بازدید:۳۱۴۰

 

جهت طرح مشکل خود و یا دریافت راهنمایی با قسمت مربوطه تماس بگیرید.

رئیس دانشکده:  33393090 - 041

معاونت آموزشی:  33393085- 041
معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی: 33393076 - 041
پست الکترونیکی معاونت پژوهشی: vice-dean-research-chem(at)tabrizu.ac.ir
مدیر امور اداری دانشکده: 33393090 - 041
مدیر آموزش دانشکده: 33393157- 041
سیستم پیام کوتاه دانشکده برای دریافت نظرات شما: 30001222210071

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۵