کارگاه آموزشی

تعداد بازدید:۴۰۴۵

کارگاه نرم افزار دانشکده شیمی

کارگاه نرم افزار دانشکده شیمی با توجه به ضرورت آشنائی عملی دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی
ارشد، دکتری با نرم افزارهای مرتبط با رشته شیمی در مهر ماه سال 1387 با 16 عدد کامپیوتر و یکدستگاه ویدئو پروژکتور راه اندازی گردید.
نرم افزارهائی که هم اکنون در کارگاه نرم افزار به صورت عملی آموزش داده میشود به شرح ذیل میباشد:


1- مبانی کامپیوتر
2-  نرم افزار CHEMOFFICE
4- نرم افزار MATHLAB ( مهندسی شیمی)
5- نرم افزار HYSIS (مهندسی شیمی)
6- نرم افزارهای تخصصی رشته شیمی برای دانشجویان PHD
آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸