دفترچه تلفن

تعداد بازدید:۸۳۳۷

 

دفترچه تلفن دانشکده شیمی
 

برای تماس با شماره­ های داخلی از خارج دانشگاه به اول شماره داخلی 3339 اضافه نمایید. (شماره داخلی-3339 -041 )

 

مدیریت دانشکده

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره اتاق

E-Mail

امجدی

محمد

رئیس دانشکده

3090

33355998

2

Amjadi(at)tabrizu.ac.ir

قدری

رحیم

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

3085

33348917

14

r-ghadari(at)tabrizu.ac.ir

زارعی

محمود

معاون پژوهشی و فناوری

3076

33348917

9

mzarei(at)tabrizu.ac.ir

هنرمند عظیمی

مصطفی

رییس امور اداری ومالی

3090

33348623

4

 

انگوری

محمود

مسئول دفترو روابط عمومی

3090

33355998

3

 

اسدپور زینالی

کریم

مدیر گروه شیمی تجزیه

3086

 

7

asadpour(at)tabrizu.ac.ir

نجار

رضا

مدیر گروه شمی آلی و بیوشیمی

3068

 

13

najjar(at)tabrizu.ac.ir

پیروزمند

مهتاب

مدیر گروه شیمی معدنی

3173

 

5

mahtab­_td1975(at)yahoo.com

اولاد

علی

مدیر گروه شیمی کاربردی

3169

 

8

a.olad(at)yahoo.com

شکاری

حمایت

مدیر گروه شیمی فیزیک

3299

 

12

hemayatt(at)tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

قسمت اداری و خدماتی

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره اتاق

E-Mail

هنرمند عظیمی

مصطفی

رییس امور اداری ومالی

3090

33348623

4

 

جوانپور

موسی

نامه رسان و آبدارخانه

3127

 

-

 

صفرپور

ام البنین

مدیر آموزش

3157

 

17

edu_chem(at)yahoo.com

رحیم زاده

ژیلا

کارشناس فارغ التحصیلان

3168

 

17

zh.rahimzade(at)gmail.com

رضوی

کریم

مسئول فناوری اطلاعات و سایت

2939

 

19

razavimk(at)tabrizu.ac.ir

زارعی

محمود

سرپرست آزمایشگاه خدماتی

3095

 

36

zarei90211(at)yahoo.com

مستاجر

فرخنده

مسئول کتابخانه

3083

 

236 - 235

 

 

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۷