آدرس و کروکی دانشکده

تعداد بازدید:۸۲۲۸

  

آدرس پستی:

        تبریز- بلوار 29 بهمن – دانشگاه تبریز- دانشکده شیمی - کدپستی 5166616471 

       تلفن: 3090 – 3339 – 041

        فاکس: 0191 – 3334 – 041     

        پست الکترونیک:  vice-dean-research-chem(at)tabrizu.ac.ir

                                                                chemistry_ir(at)yahoo.com

 

نقشه ناحیه اطراف دانشکده شیمی از نگاه Google Earth:

 

 

آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۳۹۳