کارکنان

تعداد بازدید:۳۹۷۲

 

http://chemistry.tabrizu.ac.ir/Images/Content/razavi.jpg

مهندس کریم رضوی

مسئول بخش فن آوری اطلاعات

تلفن: 2939-3339-041 

پست الکترونیک: razavimk(at)tabrizu.ac.ir

شماره اتاق: 19

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۸