سایت اینترنت

تعداد بازدید:۳۸۲۹

 این مرکز با 30 دستگاه کامپیوتر پنتیوم IV جدید و با امکانات اتصال به شبکه دانشگاه و شبکه اینترنت روزانه بطور میانگین به 300 نفر ارائه سرویس می نماید. همچنین پشتیبانی و سرویس نرم افزاری و سخت افزاری و شبکه سایر کامپیوترهای موجود در دانشکده که نزدیک به 200 دستگاه می باشد بر عهده این مرکز می باشد.
 

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸