آنالیز گرما وزن سنجی (TGA)

تعداد بازدید:۵۰۲۴

نام دستگاه: آنالیز گرما وزن سنجی (TGA)

دستگاه TGA (Thermal Gravimetric Analysis) ساخت کارخانه Linseis  مدل L81A1750 می‌باشد.

با استفاده از این آزمون می توان دماهای انتقال شیشه، دمای بلورینگی، مقدار بلورینگی، دمای ذوب، دمای شروع تخریب، دمای حداکثر تخریب، پایداری حرارتی و مقدار خاکستر باقی مانده بعد از سوختن یک ماده که پارامتر بسیار مهمی در بسیاری از کاربردها است را محاسبه نمود.

هزینه هر نمونه: 700000 ریال 

 

دانشکده: دانشکده شیمی

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر محمود زارعی

کارشناسان آزمایشگاه: آقای قنبری - خانم دکتر کبیری - آقای کنعانی

شماره های تماس: 33393095-041 و 33393172-041

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۴۰۰