کروماتوگرافی طیف سنج جرمی(GC-MS)

تعداد بازدید:۷۵۴۱

نام دستگاه: کروماتوگرافی طیف سنج جرمی (GC-MS)

این دستگاه متشکل از دو قسمت اسپکترومتر جرمی و کروماتوگرافی گازی می باشد. در این دستگاه از ستون کروماتوگرافی برای جداسازی ترکیبات مختلف و از اسپکترومتر جرمی برای شناسایی اجزاء جداسازی شده استفاده می گردد.

حساسیت این دستگاه بسیار قابل توجه بوده و بعد از جداسازی و اسکن توسط اسپکترومتر جرمی، با استفاده از کتابخانه و اطلاعات موجود در رایانه دستگاه که اطلاعات و طیفهای جرمی ترکیبات مختلف در آن وجود دارد می توان اقدام به شناسایی اجزای جداسازی شده کرد. این دستگاه در زمینه های مختلف علوم مانند شیمی، پزشکی، داروسازی، نانوشیمی و... کاربرد فراوانی دارد. بعنوان نمونه در زمینه نانوداروها جهت جداسازی و شناسایی آنها و همچنین در زمینه های حذف آلاینده های آلی محیط زیست با استفاده از نانوکاتالیستها و نانوکربنها از این دستگاه استفاده زیادی شده است.

دارای کتابخانه قوی جهت شناسایی مواد جداسازی شده

 

این آزمایشگاه دارای دو دستگاه طیف سنج جرمی با مشخصات زیر می باشد:

1. کروماتوگرافی طیف سنج  جرمی Ion trap مدل CP-3800 کوپل شده با طیف سنج جرمی Saturn 2200 ساخت کارخانه    Varian کشور هلند

 

  1. کروماتوگرافی طیف سنج  جرمی quadrupole مدل N 6890 کوپل شده با طیف سنج جرمیN5973  ساخت کارخانه  Agilent  کشور آمریکا 

 سیستم قادر است نمونه هایی به غلظت ۵ پیکوگرم بر میکرولیتر را از نظر مولکولی شناسایی کند. سیستم یونیزاسیون دستگاه MS از نوع یونیزاسیون الکترونی با انرژی نسبتاً بالای الکترونی ۷۰ الکترون ولت می باشد. استفاده از این سیستم باعث یونیزاسیون مستقیم مولکولها می‌گردد. فیلتر جرمی که در این دستگاه استفاده شده است جرمهای موجود در داخل فیلتر را بر حسب بار / جرم از هم تفکیک می کند. فیلتر مورد استفاده در این سیستم از نوع quadrupole می باشد.

 

هزینه هر نمونه: 1500000 ریال

بالاتر از 20 نمونه 10% و بالاتر از 40 نمونه 15% تخفیف داده می شود.

 

دانشکده: دانشکده شیمی

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر محمود زارعی

کارشناسان آزمایشگاه: آقای قنبری - خانم دکتر کبیری - آقای کنعانی

شماره های تماس: 33393095-041 و 33393172-041

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۴۰۰