پتانسیوایستا گالوانو ایستا (Autolab)

تعداد بازدید:۴۵۶۳

نام دستگاه: پتانسیوایستا و گالوانوایستا (AutoLab)

پتانسیواستات و گالوانواستات دستگاه هایی هستند که در الکتروشیمی، تست و مشخصه یابی باتری ها، پیل سوختی، مطالعات خوردگی، آزمایش‌های ولتامتری، تحقیقات بیولوژی، تصویر برداری سطح و سایر کاربری های وابسته، استفاده شده و برای اندازه گیری های آمپرومتری، گالوانومتری و آمپرومتری چرخه ای بکار میرود. دستگاه پتانسیواستات به منظور نگهداری پتانسیل (ولتاژ) در مقداری ثابت بین یک الکترود کار و یک الکترود مرجع بکار گرفته می‌شوند. دستگاه گالوانواستات نیز به منظور نگهداری عبور جریان ثابت از یک سل الکتروشیمیایی بکار گرفته می‌شود.

 زمینه های کاربرد: خوردگی در سیمان، خوردگی در لوله های زیر خاک، اندازه گیری های الکتروشیمی در الکترولیتهای آلی، الکترولیز و ...

مشخصات فنی AUTOLAB / PGSTAT100

تعداد الکترودهای قابل اتصال: ۲، ۳ یا ۴

محدوده اعمال پتانسیل: ۱۰± ولت

ماکزیمم ولتاژ قابل قبول: ۱۰۰± ولت

ماکزیمم جریان قابل قبول: ۲۵۰ ± میلی آمپر (قابل افزایش تا ۱۰ آمپر)

محدوده های جریان: ۱۰۰ میلی آمپر، ۱۰ میلی آمپر، ۱ میلی آمپر، ۱۰۰ میکروآمپر، ۱۰ میکروآمپر، ۱ میکروآمپر، ۱۰۰ نانوآمپر، ۱۰ نانوآمپر (قابل کاهش تا ۱۰۰ پیکوآمپر به کمک مدول ECD )

پهنای باند پتانسیواستات: ۴۰۰ مگاهرتز

کنترل نرم افزار مربوطه: از طریق USB

تکنیک های الکتروشیمی: تکنیک های DC ، ولتامتری AC

 

 

هزینه آنالیز: هر ساعت 400000 ریال (حداقل زمان استفاده نیم ساعت)

 

دانشکده: دانشکده شیمی

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر محمود زارعی

کارشناسان آزمایشگاه: آقای قنبری - خانم دکتر کبیری - آقای کنعانی

شماره های تماس: 33393095-041 و 33393172-041

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۴۰۰