ﺍﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺋﯽ-ﻣﺎوﺭﺍءﺑﻨﻔﺶ (UV-Vis)

تعداد بازدید:۵۹۱۶

 

نام دستگاه: اسپکتروفتومتر مرئی-ماوراءبنفش (UV-Vis)

زمینه های کاربردی: اندازه گیری طیف جذبی

امکان طیف گیری جذبی در ناحیه nm 190 تا ۱۱۰۰

در حال حاضر فقط امکان اندازه گیری طیف جذبی نمونه های مایع وجود دارد.

این آزمایشگاه دارای دو نوع اسپکتروفتومتر دوشعاعی با مشخصات زیر می باشد:

الف- مدل Specord 250 ساخت کارخانه Analytik Jena

 

   ب- مدل UV-1700 Pharma Spec ساخت کارخانه   Shimadzu

هزینه آنالیز: هر نیم ساعت 150000 ریال

 

دانشکده: دانشکده شیمی

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر محمود زارعی

کارشناسان آزمایشگاه: آقای قنبری - خانم دکتر کبیری - آقای کنعانی

شماره های تماس: 33393095-041 و 33393172-041

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۴۰۰