گروه شیمی معدنی

تعداد بازدید:۲۳۵۱۲
 

اعضای هیئت علمی گروه شیمی معدنی

 

علی ­اکبر خاندار شاه ­آباد

استاد، دکترای شیمی معدنی از نوریچ انگلستان ، 1360

زمینه­ های تحقیقاتی: شیمی کئوردیناسیون
پست الکترونیک:
akhandar(at)yahoo.com
تلفن: 3125-3339-041
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق: 230

 

معصومه خاتمیان

استاد ، دکترای شیمی معدنی دانشگاه تبریز ،1377

زمینه های تحقیقاتی : شیمی کئور دیناسیون ، بحث زئولیت ها و کامپوزیت های زئولیتی و کاربردهای کاتالیتیکی و فتو کاتالیتیکی آنها .

پست الکترونیک : mkhatamian(at)yahoo.com

تلفن: 3129-3339-041-

فاکس :0191-3334-041

شماره اتاق : 240

بهروز شعبانی

دانشیار، دکترای شیمی معدنی از دانشگاه تبریز، 1379

زمینه­ های تحقیقاتی: شیمی کئوردیناسیون فلزات واسطه، لیگندهای بر پایه کالیکس آرن و کمپلکس های آنها، شیمی کئوردیناسیون سرب، کاربرد کامپیوتر
پست الکترونیک:
shaabani(at)tabrizu.ac.ir
تلفن: 3144-3339-041
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق: 233

سیدابوالفضل حسینی یزدی 

دانشیار، دکترای شیمی معدنی دانشگاه تبریز،  1382
زمینه ­های تحقیقاتی: شیمی کئوردیناسیون، شیمی ماکروسیکل، کمپلکس های فلزی به عنوان مدل برای مکان های فعال در متالو پروتئین ها
پست الکترونیک:
hosseiniyazdi(at)tabrizu.ac.ir
 hosseiniyazdi(at)yahoo.com
تلفن: 041-3339-3134
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق: 238

مهتاب پیروزمند

دانشیار، دکترای شیمی معدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران 1387
زمینه ­های تحقیقاتی: مدلهای تقلیدی از سیستم های زیستی، نانو ساختارها، سِلهای خورشیدی
پست الکترونیک:
mahtab­_td1975(at)yahoo.com
تلفن: 041-3339-3125
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق:

مجتبی امینی

استاد، دکتری شیمی معدنی، دانشگاه صنعتی شریف- 1390
زمینه ­های تحقیقاتی:
شیمی کوئوردیناسیون، فرایندهای کاتالیستی، مطالعه مکانیسم واکنش های کاتالیستی، نانوکاتالیست ها، نمکزدایی آب شور، حذف و تخریب رنگ
پست الکترونیک:
mojtaba_a214(at)yahoo.com
تلفن:
 
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق:

 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ خرداد ۱۴۰۰