گروه شیمی آلی و بیوشیمی

تعداد بازدید:۳۷۲۵۷
اعضای هیئت علمی گروه شیمی آلی وبیوشیمی

 

حسین مصطفوی

استادیار، دکترای بیوشیمی از دانشگاه هانورآلمان،1992

زمینه­ های تحقیقاتی: سنتز مواد دارویی وطبیعی

پست الکترونیک:

تلفن: 3133-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 306

 

حسن نمازی ربطی

استاد، دکترای شیمی آلی از دانشگاه دالهوزی کانادا،1375

زمینه­ های تحقیقاتی: پلیمرهای طبیعی، سنتز نانوکامپوزیت های پلیمری ، سنتز دندریمرها

پست الکترونیک:

تلفن: 3121-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 220

ناصر ارسلانی

استاد، دکترای شیمی پلیمر از دانشگاه توبینگن آلمان، 1376

زمینه­ های تحقیقاتی: پلیمرهای رسانای الکتریسیته، پلیمرهای محلول در آب، شیمی سبز و مواد نانو

پست الکترونیک: arsalani(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 3174-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 35

رضا تیموری مفرد

استاد، دکترای شیمی آلی از دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1379

زمینه­ های تحقیقاتی: سنتز ترکیبات آلی، شیمی ترکیبات هتروسیکل و شیمی آلی فلزی

پست الکترونیک: teymouri(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 3105-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 311

 

رضا نجّار

دانشیار، دکترای شیمی پلیمر از دانشگاه صنعتی آخن آلمان، 1385

زمینه­ های تحقیقاتی: پلیمریزاسیون در سیال های فوق بحرانی، پلیمریزاسیون­های رادیکالی زنده، کوپلیمرهای دسته ­ای و میکروامولسیون ها، نانوذرات

پست الکترونیک: najjar(at)tabrizu.ac.ir - r.najjar(at)gmx.de

تلفن: 3101-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 308

 

زرین قاسمی

دانشیار، دکترای شیمی آلی از دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1388

زمینه­ های تحقیقاتی: سنتزهای آلی، واکنش­های جفت شدن تقاطعی و فعال سازی پیوندهای C-H

پست الکترونیک: z.ghasemi(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 3116-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 221

 

رحیم قدری کرکج

دانشیار، دکترای شیمی آلی از دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1391

زمینه ­های تحقیقاتی: سنتز ترکیبات آلی، شیمی آلی محاسباتی

پست الکترونیک: r-ghadari(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 3131-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 312

 

رضا محمدی

استادیار، دکترای شیمی پلیمر از دانشگاه صنعتی دورتموند، 1393

زمینه­ های تحقیقاتی: نانوفناوری پلیمرها

پست الکترونیک: r.mohammadi(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 041-3339-3119

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 219

 

سعید جعفری راد

دانشیار، دکترای شیمی آلی از دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1389

زمینه­ های تحقیقاتی: نانو بیوتکنولوزی،تولید ترکیبات طبیعی و داروئی، سنتز نانو مواد پلیمری و دندریمری

پست الکترونیک: jafarirad(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 3925-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 65

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۴۰۰