برگه های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)

تعداد بازدید:۴۸۲۵۱

برگه های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)

 هنگامی که با مواد شیمیایی مختلف کار میکنیم امکان بروز حوادث مختلف نظیر تماس پوستی، بلع، استشمام، آزاد یا ریخته شدن مواد در محیط و غیره وجود دارد. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم در مقابله با این حوادث چگونه باید عمل نمود. اطلاعات لازم برای این منظور در برگه هایی بنام برگه های اطلاعات ایمنی مواد (Material Safety Data Sheet) یا همان MSDS جمع آوری میگردد که در موارد اضطراری میتوان از آنها استفاده نمود.

 

MSDS محصولات تولیدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به زبان فارسی می توان در آدرس زیر مشاهده نمود:

http://www.npchse.net/safety/MSDS.asp

 


همچنین برگه های اطلاعات ایمنی برخی مواد را بزبان انگلیسی میتوان از آدرسهای اینترنتی زیر تهیه کرد:

www.inchem.org 

www.arkema-inc.com/msds.cfm 

www.scottecatalog.com/msds.nsf/All


MSDS
مواد مختلف را می توان از تولید کنندگان آنها نیز مطالبه نمود.

از آنجاییکه اینگونه اطلاعات گاها بصورت اضطراری و بدون پیش بینی قبلی مورد نیاز واقع میشوند، باید برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی مورد استفاده را پرینت نموده و بترتیب نام آیوپاک آنها در یک زونکن در محل قابل دسترس عموم در آزمایشگاه نگهداری نمود تا در صورت نیاز، امکان دسترسی سریع به آنها فراهم باشد.

در یک فرآیند صحیح، دانشجویان و محققین پیش از کار با یک ماده شیمیایی ابتدا باید آشنایی کافی با آن و خطرات احتمالی ناشی از آن را کسب نمایند و سپس به سایر مراحل بپردازند. در چنین سیستمی هیچگاه وقت صرف شده برای آشنایی با خواص و خطرات ماده، وقت از دست رفته و تلف شده محسوب نمی گردد.

 

آخرین ویرایش۳۱ مرداد ۱۳۹۰