فرم گزارش خطر

تعداد بازدید:۶۰۹۰

فرم گزارش خطر

 

در هر مکان خطرات مختلفی از امکان تماس با یک سیم برق تا افتادن یک قطعه آجر از ارتفاع افراد حاضر در آن مکان را تهدید می کنند. این خطرات می توانند در موقعیتهای مختلف موجب بروز آسیب های غیر قابل جبران شوند. از اینرو بر هر فرد لازم است که با مشاهده عوامل خطر، در جهت رفع آنها اقدام نموده و در صورت عدم امکان مراتب را به امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و یا هر مرجع قابل اعتماد دیگری گزارش دهد. برای این منظور در دانشکده شیمی دانشگاه تبریز می توانید از فرم های زیر استفاده نمایید. محتوای فرم ها یکسان بوده و می توانید آنها را با استفاده از برنامه Microsoft Office Word و یا Acrobat Reader باز و تکمیل نموده و سپس به آدر سهای ذکر شده در فرم ارسال نمایید. البته روش راحت تر تکمیل فرم اینترنتی (Risk Report Form.html) و سپس ارسال آن با استفاده از دگمه "ارسال" می باشد.

 

 


برای دریافت فرم گزارش خطر به صورت فایل Word اینجا کلیک کنید:   Risk Report Form.doc


برای دریافت فرم گزارش خطر به صورت فایل pdf اینجا کلیک کنید:   Risk Report Form.pdf


برای تکمیل فرم گزارش خطر به صورت اینترنتی و بدون نیاز به برنامه های دیگر اینجا کلیک کنید:   Risk Report Form.html


 

 

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۸۹