شیمی محض

تعداد بازدید:۱۱۳۸۹

 

برنامه دروس پیشنهادی برای ترم­های مختلف گرایش شیمی محض

 

به دانشجویان عزیز توصیه می­شود جهت جلوگیری از بروز مشکلات آموزشی و بازدهی بیشتر دروس هر ترم خود را مطابق برنامه پیشنهاد شده انتخاب نمایند

 

 

برنامه ترم اول شیمی محض

ردیف

نام درس

کد درس

تعداد واحد

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

ریاضی عمومی1

6034336

3

-

-

پایه

2

فیزیک پایه1

6034358

3

-

-

پایه

3

شیمی عمومی

6033077

3

-

-

پایه

4

آز.فیزیک پایه1

6033052

1

-

فیزیک پایه 1

پایه

5

آز شیمی عمومی

6033093

1

-

شیمی عمومی

پایه

6

زبان خارجی

8888256

3

-

-

عمومی

7

مبانی کامپیوتر

6032031

2

-

-

پایه

8

یک درس معارف

 

2

-

-

عمومی

 

جمع واحد

 

18

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ترم دوم شیمی محض

ردیف

نام درس

کد درس

تعداد واحد

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

ریاضی عمومی2

6034347

3

ریاضی عمومی 1

-

پایه

2

فیزیک پایه 2

6034369

3

فیزیک پایه 1

-

پایه

3

آز.فیزیک پایه 2

6033069

1

آز. فیزیک پایه1

فیزیک پایه2

پایه

4

شیمی تجزیه کیفی

6034392

2

شیمی عمومیُ،آز. شیمی عمومی

-

الزامی

5

آز.شیمی تجزیه کیفی

6034405

1

شیمی عمومی ،آز شمیی عمومی

شیمی تجزیه کیفی

الزامی

6

شیمی آلی1

6034202

3

شیمی عمومی

-

الزامی

7

فارسی

8888248

3

-

-

عمومی

8

یک درس معارف

 

2

-

-

 
آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸