شیمی کاربردی

تعداد بازدید:۱۵۱۲۷

 

برنامه دروس پیشنهادی برای ترم­های مختلف گرایش شیمی کاربردی

 

به دانشجویان عزیز توصیه می­شود جهت جلوگیری از بروز مشکلات آموزشی و بازدهی بیشتر دروس هر ترم خود را مطابق برنامه پیشنهاد شده انتخاب نمایند.

 

 برنامه ترم اول شیمی کاربردی

ردیف

نام درس

کد درس

تعداد واحد

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

ریاضی عمومی 1

6034336

3

-

-

پایه

2

فیزیک پایه 1

6034358

3

-

-

پایه

3

شیمی عمومی

6033077

3

-

-

پایه

4

آز،فیزیک پایه1

6033052

1

-

فیزیک پایه 1

پایه

5

آز شیمی عمومی

6033093

1

-

شیمی عمومی 1

پایه

6

زبان خارجی

8888256

3

-

-

عمومی

7

مبانی کامپیوتر

6032031

2

-

-

پایه

8

یک درس معارف

 

2

-

-

عمومی

9

جمع واحد

 

18

     

 

 

برنامه ترم دوم شیمی کاربردی

ردیف

نام درس

کد درس

تعداد واحد

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

ریاضی عمومی 2

603.4347

3

ریاضی عمومی 1

-

پایه

2

فیزیک پایه 2

6034369

3

فیزیک پایه 1

-

پایه

3

آز،فیزیک پایه 2

6033069

1

آز،فیزیک پایه 1

فیزیک پایه 2

پایه

4

شیمی تجزیه کیفی

6034392

2

شیمی عمومی ،آز،شیمی عمومی

-

الزامی

5

آز،شیمی تجزیه کیفی

6034405

1

شیمی عمومی،آز،شیمی عمومی

شیمی تجزیه کیفی

الزامی

6

شیمی آلی 1

6034202

3

شیمی عمومی

-

الزامی

 
آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸