معاونت پژوهشی و فناوری

تعداد بازدید:۶۴۶۰

 

 

محمود زارعی

دانشیار، دکترای شیمی کاربردی از دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1388   

زمینه­ های تحقیقاتی: فرآیندهای پیشرفته تصفیه آب و پساب،  فرآیندهای تصفیه الکتروشیمیایی آب  

 پست الکترونیک: mzarei(at)tabrizu.ac.ir – zarei90211(at)yahoo.com  

تلفن: 3076-3339-041  

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 11

آخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۴۰۰