برنامه امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۹ کد : ۱۴۱۲۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۶۶۴

برنامه امتحانات نیمسال  992/ دانشکده شیمی

ردیف

تاریخ

ساعت

کد درس

گروه درس

نام درس

ظرفیت

عنوان استاد

1

18/03/1400

09:00

600116

1

آزمایشگاه شیمی آلی 2

16

مصطفوی-حسین

2

18/03/1400

09:00

600116

2

آزمایشگاه شیمی آلی 2

17

محمدی-رضا

3

18/03/1400

09:00

600116

3

آزمایشگاه شیمی آلی 2

7

مصطفوی-حسین

4

18/03/1400

09:00

614104

2

آزمایشگاه شیمی صنعتی

7

اولادقره گوز - علی

5

18/03/1400

11:30

600125

2

آزمایشگاه شیمی فیزیک 1

16

مهرداد-عباس

6

18/03/1400

11:30

600125

3

آزمایشگاه شیمی فیزیک 1

15

مهرداد-عباس

7

18/03/1400

11:30

600130

1

آزمایشگاه شیمی معدنی 1

13

شعبانی-بهروز

8

18/03/1400

11:30

600130

2

آزمایشگاه شیمی معدنی 1

15

شعبانی-بهروز

9

18/03/1400

11:30

600130

3

آزمایشگاه شیمی معدنی 1

15

شعبانی-بهروز

10

18/03/1400

17:30

600123

1

آزمایشگاه شیمی تجزیه 3

20

امجدی-محمد

11

18/03/1400

17:30

600123

1

آزمایشگاه شیمی تجزیه 3

20

فرج زاده-علی

12

18/03/1400

17:30

600123

2

آزمایشگاه شیمی تجزیه 3

20

امجدی-محمد

13

18/03/1400

17:30

600123

2

آزمایشگاه شیمی تجزیه 3

20

فرج زاده-علی

14

19/03/1400

09:00

6034595

1

آز کاربرد الکترونیک در شیمی

11

احدزاده-ایرج

15

19/03/1400

15:00

600114

1

آزمایشگاه شیمی آلی 1

19

نمازی ربطی-حسن

16

19/03/1400

15:00

600114

2

آزمایشگاه شیمی آلی 1

18

نمازی ربطی-حسن

17

19/03/1400

15:00

600132

1

آزمایشگاه شیمی معدنی 2

18

خاتمیان اسکویی-معصومه

18

19/03/1400

15:00

600132

2

آزمایشگاه شیمی معدنی 2

27

خاتمیان اسکویی-معصومه

19

19/03/1400

15:00

6034528

1

آز اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

15

زارعی-محمود

20

19/03/1400

15:00

6034528

2

آز اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

14

زارعی-محمود

21

19/03/1400

17:30

600153

1

شیمی تجزیه نمونه های حقیقی

19

اسد پور زینالی-کریم

22

20/03/1400

09:00

600121

1

آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

25

علیپور-اسماعیل

23

20/03/1400

09:00

600121

2

آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

7

داستانگو-حسین

24

20/03/1400

09:00

600121

3

آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

6

داستانگو-حسین

25

20/03/1400

11:30

600108

1

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

20

حسینی یزدی-سیدابوالفضل

26

20/03/1400

11:30

600108

2

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

18

حسینی یزدی-سیدابوالفضل

27

20/03/1400

11:30

600108

3

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

18

حسینی یزدی-سیدابوالفضل

28

20/03/1400

15:00

600127

1

آزمایشگاه شیمی فیزیک 2

27

شکاری-حمایت

29

20/03/1400

15:00

600127

2

آزمایشگاه شیمی فیزیک 2

26

شکاری-حمایت

30

20/03/1400

17:30

600119

1

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

12

ناصری شکرلو-عبدالحسین

31

20/03/1400

17:30

600119

2

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

15

سرور الدین-
سعید محمد

32

20/03/1400

17:30

600119

3

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

9

سرور الدین-
سعید محمد

33

20/03/1400

17:30

600135

1

آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی

12

ارسلانی-ناصر

34

20/03/1400

17:30

600135

2

آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی

12

ارسلانی-ناصر

35

20/03/1400

17:30

600135

3

آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی

18

ارسلانی-ناصر

36

26/03/1400

10:00

5555555

3

ایمنی؛بهداشت و محیط زیست(HSE) (ارشد)

38

نجار-رضا

37

26/03/1400

10:00

55555550

3

ایمنی؛بهداشت و محیط زیست(HSE) (دکتری)

13

نجار-رضا

38

01/04/1400

11:30

600103

0

فیزیک عمومی 1

53

فخری-حسین

39

01/04/1400

15:00

614102

0

شیمی صنعتی 1

38

زارعی-محمود

40

01/04/1400

17:30

608101

0

اصول صنایع شیمیایی

45

امینی فضل-
محمد صادق

41

02/04/1400

09:00

9031403

0

فرآیندهای پیشرفته تصفیه آب وپسابها

7

زارعی-محمود

42

02/04/1400

09:00

9031403

0

فرآیندهای پیشرفته تصفیه آب وپسابها

7

عابر-سهیل

43

02/04/1400

09:00

93803143

0

اصول بیوشیمی

6

مصطفوی-حسین

44

02/04/1400

11:30

96353384

0

روشهاى فیزیکى شیمیایی جداسازى

24

فرج زاده-علی

45

02/04/1400

15:00

600105

0

فیزیک عمومی 2

42

خوش-سیما

46

02/04/1400

17:30

9031102

0

هتروسیکل پیشرفته

5

تیموری مفرد-رضا

47

02/04/1400

17:30

96458515

0

شیمی هتروسیکل

17

قاسمی-زرین

48

03/04/1400

09:00

600129

0

شیمی معدنی 1

40

شعبانی-بهروز

49

03/04/1400

09:00

9031308

0

خوردگی پیشرفته

1

اصغری-الناز

50

03/04/1400

09:00

9031308

0

خوردگی پیشرفته

1

حسینی-میرقاسم

51

03/04/1400

11:30

96474709

0

شیمی سوپرا مولکولی

16

تیموری مفرد-رضا

52

03/04/1400

11:30

96474709

0

شیمی سوپرا مولکولی

16

مصطفوی-حسین

53

03/04/1400

15:00

600118

0

شیمی تجزیه 1

52

مجیدی-میررضا

54

03/04/1400

15:00

9031208

0

کروماتوگرافی پیشرفته

1

فرج زاده-علی

55

03/04/1400

15:00

96258818

0

شیمی صنایع غذایی پیشرفته

13

امینی فضل-محمد صادق

56

03/04/1400

17:30

608112

0

روش های جداسازی در شیمی تجزیه

47

فرج زاده-علی

57

03/04/1400

17:30

96251450

0

سمینار

13

حسینی-میرقاسم

58

03/04/1400

17:30

96251450

0

سمینار

13

شکاری-حمایت

59

05/04/1400

11:30

600122

0

شیمی تجزیه 3

59

امجدی-محمد

60

05/04/1400

11:30

9643105

0

فناوری پیشرفته پلیمرها

3

میرمحسنی-عبدالرضا

61

05/04/1400

15:00

608104

0

طیف سنجی ملکولی

44

مهرداد-عباس

62

05/04/1400

15:00

96302272

0

الکتروشیمی پیشرفته

13

حسینی-میرقاسم

63

05/04/1400

17:30

600107

0

شیمی عمومی 1

52

حسینی یزدی-سیدابوالفضل

64

05/04/1400

17:30

93803190

0

جداسازی و خالص سازی ترکیبات طبیعی

6

سرور الدین-سعید محمد

65

05/04/1400

17:30

93803190

0

جداسازی و خالص سازی ترکیبات طبیعی

6

فرج زاده-علی

66

06/04/1400

09:00

96353471

0

روش های نوین آنالیز دارو و غذا

22

سرور الدین-سعید محمد

67

06/04/1400

09:00

96404487

0

طیف سنجى معدنى

11

امینی - مجتبی

68

06/04/1400

09:00

96404487

0

طیف سنجى معدنى

11

حسینی یزدی-سیدابوالفضل

69

06/04/1400

11:30

9031196

0

روش های نوین آنالیز پلیمرها

3

محمدی-رضا

70

06/04/1400

11:30

9031196

0

روش های نوین آنالیز پلیمرها

3

نجار-رضا

71

06/04/1400

11:30

96251450

3045

سمینار

16

دربندی - مسیح

72

06/04/1400

15:00

600109

0

شیمی عمومی 2

41

اسد پور زینالی-کریم

73

06/04/1400

15:00

600109

0

شیمی عمومی 2

41

دربندی - مسیح

74

06/04/1400

15:00

600109

0

شیمی عمومی 2

41

شعبانی-بهروز

75

06/04/1400

17:30

608103

0

شیمی فیزیک آلی

38

قدری کرکج-رحیم

76

06/04/1400

17:30

96458512

0

سنتز مواد نانو ساختار

18

محمدی-رضا

77

07/04/1400

09:00

608107

0

نانو شیمی

37

دربندی - مسیح

78

07/04/1400

11:30

600112

0

ریاضی در شیمی

61

احدزاده-ایرج

79

07/04/1400

11:30

600112

0

ریاضی در شیمی

61

ناصری شکرلو-عبدالحسین

80

07/04/1400

15:00

600145

0

شیمی و فناوری نفت و گاز

32

زارعی-محمود

81

07/04/1400

15:00

600145

0

شیمی و فناوری نفت و گاز

32

سالاری-داریوش

82

07/04/1400

15:00

8888256

31

زبان خارجى

47

محمدباقری پروین - لیلا

83

07/04/1400

17:30

600120

0

شیمی تجزیه 2

45

داستانگو-حسین

84

07/04/1400

17:30

600120

0

شیمی تجزیه 2

45

علیپور-اسماعیل

85

07/04/1400

17:30

9031465

0

نانو داروها

6

امینی فضل-
محمد صادق

86

08/04/1400

11:30

96258815

0

شیمی و فناوری مواد مرکب (کامپوزیت ها)

21

اولادقره گوز - علی

87

08/04/1400

15:00

9031373

0

شیمی کوانتوم پیشرفته

4

احدزاده-ایرج

88

09/04/1400

09:00

600168

0

ایمنی در آزمایشگاه

47

دربندی - مسیح

89

09/04/1400

09:00

9031197

0

طراحی دارو به کمک کامپیوتر

5

قدری کرکج-رحیم

90

09/04/1400

11:30

600117

0

شیمی آلی 3

54

ارسلانی-ناصر

91

09/04/1400

11:30

600117

0

شیمی آلی 3

54

نجار-رضا

92

09/04/1400

15:00

9031206

0

روشهای نوین در آنالیزدستگاهی

1

ناصری شکرلو-عبدالحسین

93

09/04/1400

15:00

93803192

0

سنتز مواد آلی و ترکیبات طبیعی

6

کیانی-غلامرضا

94

09/04/1400

15:00

96307717

0

سینتیک و دینامیک شیمیایی

16

مهرداد-عباس

95

09/04/1400

17:30

600113

0

شیمی آلی 1

40

پوراسمعیل - ملیحه

96

09/04/1400

17:30

600113

0

شیمی آلی 1

40

نمازی ربطی-حسن

97

10/04/1400

09:00

600115

0

شیمی آلی 2

46

تیموری مفرد-رضا

98

10/04/1400

09:00

600115

0

شیمی آلی 2

46

مصطفوی-حسین

99

10/04/1400

11:30

9031501

0

ساختمان و پیونددر ترکیبات معدنی

3

خاندار شاه آباد-علی اکبر

100

10/04/1400

11:30

9644101

0

شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون

10

نمازی ربطی-حسن

101

10/04/1400

15:00

600133

0

شیمی معدنی 3

54

امینی - مجتبی

102

10/04/1400

15:00

9461310

0

هویت شناسی پیشرفته پلیمرها

5

نجار-رضا

103

10/04/1400

15:00

96353464

0

الکتروشیمی تجزیه ای 2

20

داستانگو-حسین

104

10/04/1400

15:00

96353464

0

الکتروشیمی تجزیه ای 2

20

علیپور-اسماعیل

105

10/04/1400

17:30

608106

0

شیمی پلیمر

55

محمدی-رضا

106

10/04/1400

17:30

96404251

0

بیوشیمی معدنی

10

پیروزمند-مهتاب

107

10/04/1400

17:30

96474708

0

نانو موادمعدنی

13

خاتمیان اسکویی-معصومه

108

12/04/1400

09:00

600111

0

زبان تخصصی شیمی

24

میرمحسنی-عبدالرضا

109

12/04/1400

09:00

96258827

0

فرایندهای تصفیه آب و پساب

26

زارعی-محمود

110

12/04/1400

09:00

9643106

0

شکل دهی پیشرفته پلیمرها

7

پیغمبردوست-سیدجمال الدین

111

12/04/1400

11:30

600134

0

شناسایی ترکیبات آلی

53

قاسمی-زرین

112

12/04/1400

11:30

600134

0

شناسایی ترکیبات آلی

53

نجار-رضا

113

12/04/1400

11:30

96404519

0

کریستالوگرافى

16

خاندار شاه آباد-علی اکبر

114

12/04/1400

15:00

600131

0

شیمی معدنی 2

59

خاتمیان اسکویی-معصومه

115

12/04/1400

15:00

9031112

0

پلیمرهای زیست تخریب پذیر

4

ارسلانی-ناصر

116

12/04/1400

15:00

93803191

0

شناسایی و تعیین ساختار ترکیبات طبیعی

6

قدری کرکج-رحیم

117

12/04/1400

17:30

1001051

31

ریاضی عمومی 1

64

بهمرام-افشین

118

12/04/1400

17:30

96455696

0

شیمی داروى

10

مصطفوی-حسین

119

13/04/1400

09:00

600124

0

شیمی فیزیک 1

48

شکاری-حمایت

120

13/04/1400

09:00

600124

0

شیمی فیزیک 1

48

مختارپور - معصومه

121

13/04/1400

09:00

9031505

0

کاربرد کامپیوتر در شیمی

3

شعبانی-بهروز

122

13/04/1400

11:30

1001052

31

ریاضی(2)

48

عبادی-قدرت

123

13/04/1400

15:00

6034594

0

کاربرد الکترونیک در شیمی

54

احدزاده-ایرج

124

13/04/1400

15:00

96474705

0

شیمی سطح و حالت جامد

8

اصغری-الناز

125

13/04/1400

15:00

96474705

0

شیمی سطح و حالت جامد

8

میرمحسنی-عبدالرضا

126

13/04/1400

17:30

9031312

0

ترمودینامیک محلولهای پلیمری

3

مهرداد-عباس

127

13/04/1400

17:30

96353462

0

کمومتریکس (شیمی سنجی) مقدماتی

4

اسد پور زینالی-کریم

128

14/04/1400

09:00

96302455

0

شیمی سطح و حالت جامد

16

اصغری-الناز

129

14/04/1400

11:30

96251450

3043

سمینار

14

زارعی-محمود

130

14/04/1400

15:00

600126

0

شیمی فیزیک 2

62

حسینی-میرقاسم

131

14/04/1400

15:00

600126

0

شیمی فیزیک 2

62

یاردانی سفیدی - پریا

132

14/04/1400

17:30

6034512

0

اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

29

عابر-سهیل


لینک دانلود فایل

نظر شما :