اطلاعیه شماره سه کارآموزی

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۱ کد : ۱۱۷۶۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۳۷

اطلاعیه شماره سه کارآموزی تابستانی

اطلاعات تکمیلی جهت راهنمایی و پاسخ به سوالات احتمالی دانشجویان در زمینه فرایند کارآموزی به شرح زیر تقدیم می گردد:

پس از معرفی دانشجو از دانشکده به اداره ارتباط با صنعت دانشگاه، که متعاقب درخواست دانشجو (اطلاعیه شماره یک)، صورت می گیرد، لازم است دانشجو به آن اداره مراجعه و نامه نهایی معرفی به کارخانه را دریافت و به کارخانه ارائه نماید. قبل از شروع عملی دوره کارآموزی، دانشجو می تواند به طریق مقتضی با استاد راهنمای دوره کارآموزی (که در معرفی نامه دانشجو به اداره ارتباط با صنعت تعیین و اعلام شده است)، ارتباط برقرار نموده و راهنماییهای لازم برای طی دوره کارآموزی و نحوه تنظیم و تدوین گزارش کار نهایی را اخذ نماید. دانشجو موظف است در زمان مقرر مطابق با برنامه کارخانه، برای انجام دوره کارآموزی مراجعه و اقدام به گذراندن و تکمیل دوره کارآموزی بمدت 240 ساعت در محل کارآموزی بنماید. دانشجو بایستی پس از اتمام دوره کارآموزی نامه تاییدیه کتبی امضا شده و مهر شده توسط کارخانه مبنی بر تکمیل و اتمام دوره کارآموزی را دریافت و به اداره ارتباط با صنعت دانشگاه ارائه نماید. از طرف دیگر بایستی گزارش کارآموزی را مطابق با نظر و راهنمایی استاد راهنما تهیه و به طریق مد نظر استاد راهنما (کتبی یا فایل کامپیوتری) به ایشان تحویل و طی یک جلسه امتحان شفاهی حضوری یا غیر حضوری (مطابق نظر استاد راهنما) به سوالات ایشان راجع به گزارش کار و آموخته هایش در کارخانه پاسخ دهد و نمره لازم را کسب نماید.

بنابراین، اقدامات و مراحلی که دانشجویان برای کارآموزی تابستانی باید انجام دهند، بطور خلاصه به قرار زیر است:

  1. اقدام دانشجو برای اخذ موافقت از واحد صنعتی مورد علاقه برای کارآموزی
  2. درخواست دانشجو در سیستم درخواست دانشجویی دانشگاه (اطلاعیه شماره 1)
  3. معرفی دانشجو به اداره ارتباط با صنعت توسط دانشکده
  4. مراجعه دانشجو به اداره ارتباط با صنعت و اخذ معرفی نامه نهایی به کارخانه یا واحد صنعتی
  5. مراجعه دانشجو به کارخانه و گذراندن دوره عملی کارآموزی
  6. ارائه نامه تکمیل کارآموزی صادره از کارخانه به اداره ارتباط با صنعت
  7. ارجاع نامه تکمیل کارآموزی از اداره ارتباط با صنعت به دانشکده و ثبت و بایگانی آن در پرونده دانشجو
  8. تدوین گزارش کارآموزی توسط دانشجو و ارائه آن به استاد راهنما و کسب نمره قبولی
  9. ثبت نمره توسط استاد راهنما و تکمیل فرایند کارآموزی

 

لازم به ذکر است که اداره ارتباط با صنعت دانشگاه در ساختمان ادارات مرکزی دانشگاه (جنب دانشکده برق و کامپیوتر) مستقر می باشد.

 

مدیریت گروه شیمی کاربردی

تلفن تماس 33393169 و 33393164

09144101053

 


نظر شما :