آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست استاد راهنمافرم های تحصیلات تکمیلی
NMRفرم های آزمایشگاه خدماتی
فرم آنالیزفرم های آزمایشگاه خدماتی
فرم GC-MASSفرم های آزمایشگاه خدماتی
فرم استفاده از گرنتفرم های آزمایشگاه خدماتی
آیین نامه دکترا از ۱۳۸۸مقررات آموزشی
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته از ۱۳۸۸مقررات آموزشی
خوابگاههای دانشجویی و استیجاریمقررات مدیریت دانشگاهی
اردومقررات فعالیتهای دانشجویی
فرم درخواست انجام NMRامور پژوهشی
فرم درخواست آنالیز آزمایشگاه خدماتی - Wordامور پژوهشی
بسیج مقررات فعالیتهای دانشجویی
شورای صنفی مقررات فعالیتهای دانشجویی
نمایش فیلم مقررات فعالیتهای دانشجویی
کار دانشجوییمقررات فعالیتهای دانشجویی
دانشجوی نمونه مقررات فعالیتهای دانشجویی
خروج دانشجویان از کشور مقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای ورزشی و مسابقات مقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای علمی- فرهنگی و هنریمقررات فعالیتهای دانشجویی
تشکل های اسلامی و نشریات مقررات فعالیتهای دانشجویی