نحوه ارائه خدمات

 

نحوه ارائه خدمات


دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی و نیز متقاضیان بخش­های خصوصی (صنعتی و تولیدی) سراسر کشور می توانند نمونه های خود را به همراه فرم درخواست آنالیز تکمیل شده و فیش بانکی با در نظر داشتن نکات ذیل به آدرس آزمایشگاه خدماتی پست نمایند و پس از طی مراحل نوبت بندی و انجام آنالیز، نتایج به یکی از روش های پست، فاکس و یا ایمیل به آدرس متقاضی ارسال خواهد شد.

1 قبل از ارسال نمونه و ضمائم با آزمایشگاه تماس گرفته و از وجود کارکرد دستگاه مورد نظر و یا ملزومات جانبی مطمئن شوید. (برخی مواقع به دلایل مختلف مثلاً فقدان حلال مصرفی بعضی دستگاهها قادر به ارائه خدمات نیستند).

2 فرم درخواست برای آنالیز مورد نظر را به طور کامل پر کرده و مشخصات ذیل حتماً قید گردند (نام و نام خانوادگی متقاضی، نام استاد راهنما، آدرس دقیق پستی و کد پستی، تلفن تماس، نام ماده، کد مشخصه­ی ماده (لازم است متقاضی ماده خود را با یک کد3 کاراکتری انگلیسی، مثلاً FO4 مشخص کنند تا به عنوان کد مشخصه نمونه مورد نظر در دستگاه ثبت گردد).

3 بر روی ظرف نمونه برچسب زده و مشخصات نام متقاضی، نوع آنالیز درخواستی، کد مشخصه ماده (حداکثر3 کاراکتر انگلیسی) نوشته شود.

4 در خصوص درخواست آنالیز NMR، لازم است متقاضیان با انجام تست حلالیت برای ماده مورد نظر، حلال دوتره مربوطه برای آنالیز NMR را مشخص نمایند، تا بعداً برای تکرار آنالیز با حلال دیگر متحمل هزینه های اضافی و نیز طولانی شدن زمان انتظار نشوند (همچنین قبلاً ضمن تماس با آزمایشگاه از وجود حلال دوتره مورد نظر مطمئن شوید).

5 ارسال نتایج آنالیزهای NMR صرفاً بوسیله ­ی پست انجام می­شود. (دستگاه فاقد خروجی به صورت فایل نرم افزاری می­باشد).

6 تعرفه ­های خدمات آنالیز در منوی هزینه آنالیزها در وب سایت آزمایشگاه خدماتی آورده شده است. متقاضیان باید پس از برآورد نمودن هزینه آنالیز نمونه های خود مبلغ مربوطه را به حساب بانکی به شماره حساب ذیل واریز نموده و کپی (خوانا) فیش مربوطه را به همراه نمونه(ها) و فرم درخواست آنالیز به آدرس آزمایشگاه خدماتی (تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، آزمایشگاه خدماتی کد پستی 5166616471) پست نمایند. (لازم است پشت کپی فیش بانکی جمله­ ی «اصل فیش نزد اینجانب می باشد» قید و امضاء فرمایید).

 

شماره حساب بانک ملت :8606912162

 (بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه تبریز)

کد شناسه آزمایشگاه: 11020802158

 

لینک پرداخت آنلاین