راهنمای طبقات


راهنمای طبقات دانشکده شیمی

با استفاده از پلان زیر می­توانید محل آزمایشگاه یا اتاق مورد نظر خود را در ساختمان شیمی پیدا کنید. توجه کنید که غیر از مواقع خاص، ورود و خروج فقط از ورودی شماره 1 ساختمان انجام می شود.
راهنمای اتاق­های طبقه همکف
راهنمای اتاق­های طبقه اولراهنمای اتاق­های طبقه دوم


آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۳۹۲
تعداد بازدید:۱۹۰۶