محل تشکیل کلاسها


محل تشکیل کلاس­های دانشکده شیمی


برای مشاهده محل تشکیل کلاسهای کلیه دوره ها و مقاطع تحصیلی شیمی و همچنین دوره کارشناسی مهندسی شیمی در نیمسال جاری: