گروه شیمی معدنی

 

گروه شیمی معدنی

 

مدیر گروه

دکتر بهروز شعبانی

دانشیار شیمی معدنی

تلفن: 3173-3339-041
آزمایشگاه: 3144-3339-041
 

فاکس: 33340191-041

پست الکترونیک: shaabani(at)tabrizu.ac.ir

 

آزمایشگاههای تخصصی گروه

آزمایشگاه حالت جامد

‌‌‌‌‌شیمی کاتالیستها، شیمی فیزیک معدنی

کئوردیناسیون

شیمی مایکروسیکلها

سنتز ترکیبات معدنی کالیکس آرنها، کاربرد کامپیوتر در شیمی

بلورشناسی

 

زمینه های پژوهشی گروه شیمی عناوین برخی طرحهای تحقیقاتی گروه

  • شیمی کووردیناسیون: شامل سنتز و شناسایی کمپلکس­های فلزی عناصر واسطه و سنگین و بررسی خواص طیفی، ساختاری و الکتروشیمیایی آن­ها
  • شیمی سوپرامولکولی: شامل تهیه پلیمرهای کووردیناسیونی، کمپلکس­های فلزی با لیگاندهای ماکروسیکل و کالیکس­آرن­ها
  • شیمی حالت جامد: سنتز شیشه­ها، سرامیک­ها، نیم­هادی­ها، اکسیدهای فلزی و بررسی خواص اپتیکی، کاتالیزوری، و الکتریکی آن­ها
  • کاتالیست­ها: شامل سنتز و بررسی کاتالیست­های هتروژن بر پایه­ی زئولیت­ها و مزوپورها و کاتالیست­های بر پایه­ی مدل­های تقلیدی از سیستم­های زیستی
  • کاربرد کامپیوتر در حل مسائل مختلف در زمینه­ی شیمی معدنی
  • نانو شیمی معدنی 

استخراج مواد موثره یکی از گیاهان داروئی منطقه جنوب ایران بنام Diantus

 استخراج مواد موثره، یکی از گیاهان داروئی منطقه جنوب

3-   مطالعه بهینه سازی و قرمولاسیون شیشه  

4- سنتز کریستالهای مایع فلزدار و بررسی آنها

5- سنتز ترکیبات دارای خاصیت فعالیت نوری غیر قطبی (NLO) و اندازه گیری فعالیتNLO آنها

6- تهیه و مطالعه سنسورهای گازهای آلوده کننده محیط زیست از اکسیدهای فلزی