گروه شیمی تجزیه

 

گروه شیمی تجزیه

 

مدیر گروه

دکتر محمد امجدی

استاد شیمی تجزیه

تلفن: 3086-3339-041
آزمایشگاه: 3109-3339-041
 

فاکس: 33340191-041

پست الکترونیک: amjadi(at)tabrizu.ac.ir

 

 آزمایشگاههای تخصصی گروه

تجزیه دستگاهی اسپکتروسکوپی

کروماتوگرافی و روشهای جداسازی

‌نمونه های حقیقی

اسپکتروسکوپی

‌الکتروشیمی تجزیه ای

در حلالهای نا آبی

‌الکتروشیمی تجزیه ای  پیشرفته

شیمی تجزیه محیط زیست

 

زمینه های پژوهشی گروه

ابداع روشهای جدید جداسازی تخلیص و تغلیظ به منظور اندازه گیری مقادیر بسیار کم ترکیبات آلی و معدنی

ابداع و بهینه سازی روشهای آنالیز آلاینده های محیط زیست

الکترودهای اصلاح شده با ترکیبات آلی و معدنی و کاربرد آنها

ساخت فایبرهای جدید برای میکرو استخراج با فاز جامد و کاربرد تجزیه ای آنها

ابداع روشهای جدید اندازه گیری آثار عناصر و مواد داروئی به روشهای اسپکتروسکوپی اتمی و ملکولی

6-    توسعه روشهای کمومتریکس در الکتروشیمی تجزیه ای و مطالعات QSAr

 

عناوین برخی طرحهای تحقیقاتی گروه

 1-  کاربرد استخراج نتطه ابری به جای استخراج با حلال در روشهای ASTM برای اندازه

      گیری آثار کادمیم – سرب و روی در نمونه های آب

2-  اندازه گیری مقدار آفت کشهای باقی مانده در شیر

3-   اندازه گیری مقدار آفت کشهای باقی مالتوز پیاز

4-  تهیه یک حسگر آمپرومتری برای اندازه گیری انتخابی SO2 در برگه زردآلو و انگور

5-  اندازه گیری آمینو اسیدهای قابل اکسید با استفاده از شبکه های عصبی (ANNS)

 6-  سنتز الکتروشیمیایی ترکیبات فنونیازینی با ارزش  داروئی و صنعتی

7-  استفاده از پلیمرهای رسانای الکتریکی در الکتروکاتالیز ترکیبات بیولوژیکی و مقایسه آنها