معرفی


 

آزمایشگاه نانو شیمی دانشکده شیمی

آزمایشگاه معتمد استاندارد آزمون های غذایی و شیمیایی


آزمایشگاه های خدمات
 تخصصی شیمی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز در فضایی مناسب در بطن دانشکده شیمی دانشگاه تبریز و در جوار بهترین متخصصین شیمی کشور برای خدمت دهی به پژوهشگران کشور تاسیس شده است. این آزمایشگاه تحت عنوان آزمایشگاه نانوشیمی به عنوان یکی از آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاه های علمی کشور (شاعا)، با دارا بودن کادر مجرب و دستگاههای پیشرفته یکی از پیشرفته ترین و مجهزترین مراکز خدمات تخصصی  آزمایشگاهی در شمال غرب کشور می­باشد.

همچنین از آخر آبان ماه 1390 این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه معتمد و همکار اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان در زمینه آنالیزهای غذایی و شیمیایی پذیرفته شده است. 


 
این آزمایشگاه با بهره گیری از تجربیات اساتید معتبر و امکانات پیشرفته
 قابلیت بالا و آمادگی ارائه خدمات به دانشگاهها و موسسات صنعتی در سطح وسیع را دارد. این آزمایشگاه از ابتدای تاسیس خود در سال 1386 تا به حال روز به روز در حال توسعه بوده و با تجهیز به امکانات پیشرفته آزمایشگاهی به سرعت مسیر پیشرفت و توسعه را در جهت ارائه خدمات به محققین و مراکز صنعتی می پیماید. با اضافه شدن دستگاه های مختلفی از جمله دستگاه HPLC ، DSC، Particle size analyser، و غیره در آینده بسیار نزدیک دامنه خدمات این آزمایشگاه گسترده تر خواهد شد.

 

آزمایشگاه خدماتی شیمی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز با در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته و امکان بهره گیری از اعضاء هیئت علمی دانشکده شیمی همچنین آمادگی ارائه خدمات کارشناسی پژوهشی به مراجعین سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی را در قالب قراردادهای آرتباط با صنعت در چهارچوب مقررات دانشگاه دارد.


              اندازه گیری دقیق عناصر N ,H ,C وS در ترکیبات آلی و معدنی

·              اندازه گیری و شناسایی ترکیبات آلی   با دمای جوش کمتر از           

·              شناسایی ترکیبات سازنده مواد تجاری و ارائه فرمولاسیون جهت تهیه آنها

·              تعیین فرمولاسیون ترکیبات آلی

      ........