گروه شیمی معدنی

 
اعضاء هیئت علمی گروه شیمی معدنی

 

 

مهتاب پیروزمند

استادیار، دکترای شیمی معدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران، 1387
زمینه ­های تحقیقاتی: مدلهای تقلیدی از سیستم های زیستی، نانو ساختارها، سِلهای خورشیدی
پست الکترونیک: mahtab­_td1975(at)yahoo.com
تلفن: 041-3339-3125
فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق:

سیدابوالفضل حسینی یزدی 

دانشیار، دکترای شیمی معدنی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1382
زمینه ­های تحقیقاتی: شیمی کئوردیناسیون، شیمی ماکروسیکل، کمپلکس های فلزی به عنوان مدل برای مکان های فعال در متالو پروتئین ها
پست الکترونیک: hosseiniyazdi(at)tabrizu.ac.ir &
 hosseiniyazdi(at)yahoo.com

تلفن: 041-3339-3134
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق: 238

                

معصومه خاتمیان

استاد ، دکترای شیمی معدنی دانشگاه تبریز ،تبریز، ایران 1377

زمینه های تحقیقاتی : شیمی کئور دیناسیون ، بحث زئولیت ها و کامپوزیت های زئولیتی و کاربردهای کاتالیتیکی و فتو کاتالیتیکی آنها .

پست الکترونیک : mkhatamian(at)yahoo.com

تلفن : 04133393129

فاکس :0191-3334-041

شماره اتاق : 240

مسیح دربندی
 استادیار، دکترای نانو شیمی از دانشگاه فرایبورگ، فرایبورگ، آلمان، ۲۰۰۷  

 زمینه­ های تحقیقاتی: سنتز و شناسایی نانو مواد بویژه نیمه رسانا‌ها،  مغناطیسی‌، سرامیک با مورفولوژی‌های مختلف برای کاربرد‌های ویژه

 پست الکترونیک: masih.darbandi(at)tabrizu.ac.ir

masih_darbandi(at)yahoo.com                       
 تلفن: 3144-3339-041
 فاکس: 0191-3334-041
 شماره اتاق: 233

علی ­اکبر خاندار شاه ­آباد

بهروز شعبانی
دانشیار، دکترای شیمی معدنی از دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1379

زمینه­ های تحقیقاتی: شیمی کئوردیناسیون فلزات واسطه، لیگندهای بر پایه کالیکس آرن و کمپلکس های آنها، شیمی کئوردیناسیون سرب، کاربرد کامپیوتر
پست الکترونیک: shaabani(at)tabrizu.ac.ir
تلفن: 3144-3339-041
فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 233

عبدالعلی عالمی
استاد، دکترای شیمی معدنی دانشگاه پاریس VI پاریس، فرانسه 1357

  زمینه­ های تحقیقاتی: تهیه مواد نانو(نانو اکسید و نانو کامپوزیت) ، واکنش‌های دمای بالای اکسید های مختلط ، سرامیک‌های هادی و ابررسانا، فرمولاسیون شیشه و شیشه سرامیک
پست الکترونیک: alemi(at)tabrizu.ac.ir 
alemi.aa(at)gmail.com                           

     abdolalialemi(at)yahoo.com                  
تلفن: 041-3339-3130
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق: 42