گروه شیمی تجزیه

اعضاء هیئت علمی گروه شیمی تجزیه

 

 

 

 

 

 

کریم اسدپور زینالی
دانشیار، دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1384

زمینه­ های تحقیقاتی: کمومتریکس، الکترو شیمی تجزیه ای، الکترود های اصلاح شده
پست الکترونیک: asadpour(at)tabrizu.ac.ir -  k.zeynali(at)gmail.com
تلفن: 3113-3339-041
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق: 209

 

 

 

 

 

محمد امجدی

 استاد، دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز، 1383

 زمینه ­های تحقیقاتی: اسپکتروسکوپی تجزیه­ ای، روش­ های لومینسانس تجزیه، نقاط کوانتومی و کربنی، نانوذرات پلاسمونی، آنالیز مواد دارویی و زیست محیطی

 پست الکترونیک: Amjadi(at)tabrizu.ac.ir

 تلفن: 3090-3339-041

 فاکس: 0191-3334-41

   شماره اتاق: 213

 

 

 

محمدحسین پورنقی ­آذر (استاد بازنشسته)

 

 

 

جوانشیر جوزن (استاد بازنشسته)

استادبازنشسته، دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه پی­یر­ماری کوری (پاریسVI)، پاریس- فرانسه، 1357

زمینه­ های تحقیقاتی: ابداع روشهای جدید استخراج,  روشهای کروماتوگرافی وآنالیز نمونه­ های زیست محیطی, داروئی , صنعتی و ....

پست الکترونیک: djozan(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 98-41-3332-0539

فاکس: 98-41-3334-0191

شماره اتاق: اتاق بازنشستگان

 

 

 

حسین داستانگو

 

 

 

سعید محمد سرورالدین

استادیار، دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز، 1391
زمینه­ های تحقیقاتی: روشهای میکرواستخراج، آنالیز مواد دارویی و زیست محیطی
پست الکترونیک: ssorureddin(at)tabrizu.ac.ir
تلفن: 3114-3339-041
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق: 206

   

 

محمدحسین سرورالدین (استاد بازنشسته)

 

 

 

اسماعیل علی­پور

استادیار، دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1387

زمینه ­های تحقیقاتی: زیست حسگرهای DNA ، طراحی زیست حسگر برای پروتئینها، حسگرها و زیست حسگرهای الکتروشیمیایی

پست الکترونیک: i-alipour(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 3126-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 216

 

 

 

میرعلی فرج­ زاده

استاد، دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1374

زمینه ­های تحقیقاتی: روشهای آماده سازی نمونه، تکنیک های کروماتوگرافی.

پست الکترونیک: mafarajzadeh@tabrizu.ac.ir

تلفن: 3084-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 40

 

 

 

میررضا مجیدی
 استاد، دکترای شیمی از دانشگاه ولونگونگ استرالیا، 1375

زمینه­ های تحقیقاتی: حسگرها ، زیست حسگرها ، الکتردهای اصلاح شده با نانوذرات، پلیمرهای رسانا، پلیمرهای رسانای فعال نوری
پست الکترونیک: majidi(at)tabrizu.ac.ir
تلفن: 31101-3339-041
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق: 212

 

 

 

جمشید منظوری لشگر (استاد بازنشسته)

 

 

 

عبدالحسین ناصری

استادیار، دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1385

زمینه ­های تحقیقاتی: مطالعه تعادل های شیمیایی با روشهای کمومتریکس، اندازه گیری همزمان ترکیبات شیمیایی با روش های اسپکتروسکوپی، بهینه سازی فرایندهای شیمیایی، الگوشناسی در شیمی

پست الکترونیک: a_naseri@tabrizu.ac.ir

تلفن:3082-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق:205