هزینه آنالیزها

 

 

هزینه انجام آنالیزها


1-    هزینه انجام آنالیزها در جداول زیر ذکر شده است. 
2-    برای اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه تبریز 40% تخفیف از قیمت های ذکر شده در نظر گرفته می شود.
3-    جهت رفاه حال همکاران محترم دانشگاه تبریز، هزینه آنالیزها از طریق گرنت پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت می باشد که فرم مربوطه از قسمت فرم های درخواست آنالیز در وب سایت دانشکده شیمی قابل دریافت است.
4-    در صورت تعدد نمونه هایGC  و GC-MASS برای بالاتر از 20 نمونه 10% و بالاتر از 40 نمونه 15% تخفیف اضافی داده شود.
5-    لازم است متقاضیان قبل از مراجعه جهت دریافت نتایج ابتدا از اتمام انجام آنالیزهای درخواستی اطمینان حاصل نموده و سپس هزینه آنالیزها را به شماره حساب زیر واریز و سند پرداختی  (اصل سند و یا تصویر آن ) را تا پایان همان ماه به آزمایشگاه خدماتی ارسال نمایند.
6-    دانشجویان و همکاران دانشگاهها و مراکز اموزشی و پژوهشی دیگر و همچنین واحدهای صنعتی و تولیدی سراسر کشور می توانند نمونه های خود را به همراه معرفی نامه یا نامه درخواست انجام آنالیز از واحد مربوطه، با پست به آدرس آزمایشگاه خدماتی ارسال نمایند. بدیهی است در این صورت لازم است پس از انجام آنالیز هزینه مربوطه طی فیش و یا دستگاه pos و یا به روش اینترنتی پرداخت شده و سند پرداختی (اصل و یا تصویر سند) به یکی از طرق فاکس ، پست و یا ایمیل به آزمایشگاه خدماتی ارسال شود.


 

شماره حساب درآمدهای اختصاصی دانشکده شیمی

 بانک تجارت شعبه دانشگاه تبریز

 
 

شماره حساب بانک تجارت :

504100723

شناسه پرداخت آزمایشگاه خدماتی دانشکده شیمی:

03701102701133496

توجه : مراجعین محترم حتما" موقع واریز فیش بانکی ، شناسه  پرداخت را نیز درج نمایند.