انجمن نانو تکنولوژی 

اولین نهاد تایید شده توسط ستاد نانو فناوری ریاست جمهوری در شمال غرب کشور

      انجمن علمی نانو تکنولوژی دانشگاه تبریز در تاریخ 3/12/1389 در طی مراسمی که در آمفی تئاتر علامه طباطبایی دانشکده شیمی، و با حضور ریاست محترم دانشگاه تبریز، معاونت محترم مرکز نانو تکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، روسا و معاونین محترم پژوهشی دانشکده­های شیمی و علوم طبیعی و دانشجویان گرامی برگزار شد، رسماً شروع به کار کرد. در حال حاضر اعضاء اصلی و استاد مشاور این نهاد ترویجی به شرح زیر است:

استاد مشاور انجمن: جناب آقای دکتر رضا نجار (استادیار گروه شیمی آلی و بیوشیمی دانشکده شیمی)

اعضای هفت نفر اصلی انجمن:

1- رامین مقدم (دانشجوی کارشناسی شیمی محض) – دبیر انجمن

2- میر سعید سید دراجی (دانشجوی دکترای شیمی کاربردی) – مسئول کارگروه پژوهشی

3- علی قربانی (دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی) مسئول کارگروه انفورماتیک و سایت

4- آرش داوری (دانشجوی کارشناسی زیست شناسی جانوری) مسئول کارگروه آموزشی

5- کارگروه ترجمه

6- امید امجدی (دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی) مسئول روابط عمومی

7- فرزانه عیوضی (دانشجوی کارشناسی زیست شناسی عمومی) – مسئول روابط عمومی


موفقیت های اخیر:

      انجمن علمی نانو تکنولوژی در مرحله اول مسابقات تجهیزات شناسایی نانو تکنولوژی که توسط ستاد نانو تکنولوژی کشور برگزار شد توانست مقام دوم را از نظر میانگین نمرات کسب کند که در این میان دو نفر از اعضای این انجمن توانستند در رتبه بندی انفرادی جزء 20 نفر اول باشند که عبارتند از :

1 - میر سعید سید دراجی مقام 13

2- ایرج اخد زاده مقام 19

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس www.naut.ir  مراجعه فرمائید.

 

آخرین ویرایش۱۰ اسفند ۱۳۹۱
تعداد بازدید:۲۳۲۳