آزمایشگاه NMR

.

تعرفه های آنالیز نمونه با دستگاه NMR دانشکده شیمی به ریال

حلال از طرف منقاضی

DMSO – D2O

CDCl3

نوع آنالیز

ردیف

550000

700000

600000

1HNMR

1

700000

800000

750000

13CNMR

2

برای آنالیز 13CNMR  حداکثر اسکن مجاز 1000 اسکن می باشد که برای هر 100 اسکن اضافی 10 درصد هزینه به مبلغ فوق اضافه می گردد. برای آنالیز 1HNMR اسکن مجاز 5 می باشد برای 200 اسکن 50 درصد هزینه و برای 500 اسکن 100 درصد هزینه به مبلغ اولیه اضافه می گردد.

در صورتی که آماده سازی نمونه در شرایط خاص نظیر سونی کیت، حرارت، افزایش پایدارکننده ها، افزایش اسید و ... انجام گیرد هزینه آنها جداگانه محاسبه خواهد شد.

شماره حساب بانک ملت :8606912162

 (بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه تبریز)

کد شناسه آزمایشگاه: 11020802158

 

لینک پرداخت آنلاین

 

مواردی که باید قبل از تحویل و یا ارسال نمونه ها به آزمایشگاه مورد توجه قرار گیرد:

 1. فرم درخواست ثبت NMR را که در سایت دانشگاه موجود است پرینت کرده و تکمیل نمایید و همراه نمونه ها به آزمایشگاه تحویل داده و یا با پست ارسال نمایید.

 2.  هزینه آنالیزها را به شماره حساب 504100723 با شناسه 03701102701133496 نزد بانک تجارت به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه تبریز- دانشکده شیمی واریز کرده و همراه نمونه ها به آزمایشگاه تحویل داده و یا با پست ارسال نمایید. در صورتی که آماده سازی نمونه در شرایط خاص نظیر سونی کیت، حرارت، افزایش پایدارکننده ها، افزایش اسید و ... انجام گیرد هزینه آنها جداگانه محاسبه خواهد شد. 

 3. نمونه ها را در ظرف نمونه شیشه ای که اطلاعات کامل (نام متقاضی، نام اختصاری نمونه، نوع آنالیز و حلال نمونه) برروی آن قید شده است، به آزمایشگاه تحویل داده  و یا با پست ارسال نمایید.

 4. زمان تحویل نمونه هر روز صبح از ساعت 8 الی 30/9 می باشد. درصورت بسته بودن آزمایشگاه متقاضیان دانشگاه های دیگر می توانند نمونه های خود را به یکی از آزمایشگاه های خدماتی تحویل دهند.

 5. مقدار نمونه مورد نیاز برای آنالیز 1HNMR حدود 25-20 میلی­گرم و برای 13CNMR حدود 50-40 میلی­گرم می باشد.

 6. قبل از تحویل نمونه حلالیت نمونه در حلال مورد نظر تست شود. در صورت تغییر حلال پس  از اضافه نمودن حلال، هزینه طیف کامل محاسبه خواهد شد.

 7.  تعداد اسکن نرمال برای آنالیز 13CNMR ، 1000 اسکن می باشد. در صورت نیاز به اسکن اضافی حتما باید تعداد اسکن در فرم درخواست قید شود که در این صورت به ازاء هر 100 اسکن اضافی 10% هزینه آنالیز به آن اضافه خواهد شد. برای آنالیز 1HNMR اسکن مجاز 5 می باشد برای 200 اسکن 50 درصد هزینه و برای 500 اسکن 100 درصد هزینه به مبلغ اولیه اضافه می گردد. در صورتیکه پس از آنالیز، درخواست آنالیز مجدد با اسکن بالا داده شود هزینه مربوط به دو نمونه محاسبه خواهد شد.

 8. نمونه هائی که پس از آنالیز D2O به آنها اضافه شده و مجددا آنالیز می شوند، دو نمونه محسوب شده و هزینه دو طیف به آنها تعلق می گیرد.

 9.  زمان تحویل نتایج آنالیز بر اساس تعداد نمونه های ارسالی به آزمایشگاه بوده و پس از تکمیل نتایج بلافاصله به متقاضی اطلاع داده و یا با پست ارسال خواهد شد.

 10. به علت کم بودن حافظه دستگاه، طیف ها پس از دو هفته از حافظه دستگاه پاک می شوند.

 11. نتایج آنالیز به صورت پرینت شده ارائه می گردد و امکان ارسال داده خام وجود ندارد. انتگراسیون و پرینت نتیجه آنالیز فقط یک بار انجام می گیرد. اگر پیک خاصی به عنوان پیک پایه در نظر داشته باشید در فرم مربوطه قید بفرمایید.

 12. آدرس آزمایشگاه NMR: تبریز- خیابان 29 بهمن- دانشگاه تبریز- دانشکده شیمی- آزمایشگاه NMR ، کد پستی: 5166616471، شماره تماس آزمایشگاه: 04133393077

مدل دستگاه NMR : Bruker Spectrospin Avanc 400 MHZ

 

 

 


لینک دانلود فایل