رئیس دانشکده

 

محمد امجدی

 استاد، دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز، 1383

 زمینه ­های تحقیقاتی: اسپکتروسکوپی تجزیه­ ای، روش­ های لومینسانس تجزیه، نقاط کوانتومی و کربنی، نانوذرات پلاسمونی، آنالیز مواد دارویی و زیست محیطی

 پست الکترونیک: Amjadi(at)tabrizu.ac.ir

 تلفن: 3090-3339-041

 فاکس: 0191-3334-41