طرح های در دست اقدام

 

طرحهای در دست اقدام

-         تهیه نرم افزار مدیریت انبار درخواست­های تحویل مواد شیمیایی، شیشه آلات، تعمیرات و غیره

-         بهینه سازی سیستم طبقه بندی مواد شیمیایی در انبار