اهداف و وظایف

  

 اهم وظایف معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

    معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، به عنوان نماینده دانشکده در تعامل با دو مدیریت امور پژوهشی و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و همچنین شرکت در شوراهای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (به عنوان نماینده دانشکده شیمی) عمل می­کند. برخی از وظایف مهم این معاونت به شرح زیر است:

 

الف-  در ارتباط با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

-      ابلاغ بخش نامه­ها و آئین نامه­های مربوط به تحصیلات تکمیلی به دانشجویان و همکاران دانشکده و نظارت بر انجام آنها

-      پیگیری امور دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا)،

-      نظارت بر جریان تصویب، ارسال و ابلاغ پروپوزال­های کارشناسی ارشد و دکترا،

-      مدیریت و برگزاری آزمون­های جامع دانشجویان دکترا، 

-      درخواست اجازه دفاع و مدیریت برگزاری جلسات دفاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

-      نظارت بر جریان برگزاری آزمون­های دکترا

-      مدیریت ظرفیت­های پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده

 
ب- در ارتباط با مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه:

-      ابلاغ بخش نامه­ها و آئین نامه­های مربوط به امور پژوهشی همکاران هیئت علمی،

-      مدیریت فرآیند بررسی و تصویب اولیه پیشنهاد اجرای طرح­های پژوهشی داخل دانشگاه

-      ارجاع پیشنهاد ترجمه یا تألیف و تصنیف کتاب و ارسال آن به مدیریت انتشارات پس از تصویب اولیه در شورای گروه و دانشکده،

-      بررسی و ارسال مدارک همکاران هیئت علمی برای شرکت در کنفرانس­های علمی به مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه،

-      برگزاری سخنرانی­ها و نشست­های علمی با کمک گروه­های آموزشی دانشکده

-      مدیریت امور مربوط به درخواست گرانت همکاران هیئت علمی

-      مدیریت مراسم مربوط به هفته پژوهش در دانشکده

-      نظارت بر امور مربوط به کتابخانه

-      نظارت و مدیریت امور آزمایشگاه خدماتی دانشکده

-      نظارت بر امور انجمن­های علمی دانشجویی