معرفی معاون پژوهشی و فناوری

 

 

 

 

 محمد امجدی

 استاد، دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز، 1383

 زمینه ­های تحقیقاتی: اسپکتروسکوپی تجزیه­ ای، روش­ های لومینسانس تجزیه، کاربردهای تجزیه­ ای محیط ­های سازمان یافته و مایعات یونی، آنالیز مواد دارویی و زیست محیطی، نانوذرات

 پست الکترونیک: Amjadi(at)tabrizu.ac.ir

 تلفن: 3086-3339-041

 فاکس: 0191-3334-041