شنبه 20 آذر 1395  |  English  |   |   | 
 دستگاههای موجود
 اطلاعات مرتبط

لیست برخی از سیستمها و دستگاههای موجود در آزمایشگاه 


NMR - 400 MHz, Brucker Avance 400

GC-MS - Agilent and Varian

GC - Varian

MS - Shimadzu

AAS - Analytik Jena

CHNS - Elementar

FT-IR - Tensor 27 -Bruker

GPC - Waters

UV-Vis,  4 equipments

AutoLab

Ultrasonic Probe (400 watt)

Ultrasonic Bath

 

TGA, TMA, TOC, HPLC, Laser particle sizer, Freeze dryer

بزودی راه اندازی می شوند

 COD and BODدستگاه اسپکتروفوتومتر    FTIR

 مشخصات برخی از تجهیزات موجود در آزمایشگاه

 

    یکی از پیشرفته ترین دستگاههای مورد استفاده در آنالیز دستگاهی جهت تعیین ساختار ترکیبات می باشد.

این دستگاه با طیف گیری در ناحیه زیرقرمز امکان شناسایی ترکیبات را با توجه به رفتار آنها در ناحیه زیر قرمز فراهم می سازد.
 

دستگاه اسپکتروفوتومتر ماوراء بنفش/مرئی (UV-Vis)

دستگاه اسپکتروفوتومتر با استفاده از تکنیک رنگ سنجی جهت تعیین غلظت عناصر و ترکیبات مختلف بکار میرود.

همچنین این دستگاه دارای قابلیت طیف گیری از نمونه های جامد به روش انعکاسی می­باشد.

         

  

دستگاه آنالیز عنصری

    یکی از پیشرفته ترین دستگاههای مورد استفاده در آنالیز دستگاهی جهت تعیین میزان دقیق عناصر  H ,N ,Cو Sدر ترکیبات آلی و معدنی میباشد. این دستگاه با مارک  Elementerساخت کشور آلمان بوده و کاربرد گسترده ای در صنایع داروسازی،پتروشیمی،معادن وغیره دارد.

 

  

 

دستگاهNMR

    یکی از پیشرفته ترین دستگاههای مورد استفاده در آنالیز دستگاهی جهت تعیین ساختار ترکیبات آلی می باشد.

این دستگاه جهت آنالیز عناصر کربن،هیدروژن،فلوئور و فسفر بکار میرود.

 

 

 دستگاه گاز کروماتوگراف - طیف سنج جرمی (GC-Mass) دو دستگاه 

    یکی از پیشرفته­ترین دستگاههای مورد استفاده در آنالیز دستگاهی به  روش کروماتوگرافی گازی می­باشد و ترکیبات پس از جداسازی با استفاده از طیف­سنج جرمی شناسایی می شوند.

   این دستگاهها با مارک Agilent ساخت کشور آمریکا و Varian ساخت کشور هلند می باشند و کاربرد گسترده ای در صنایع داروسازی ، پتروشیمی و غیره بمنظور جداسازی و شناسایی ترکیبات ناشناخته با نقطه جوش پایین دارند.

 

 

 دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)

    یکی از مهمترین دستگاههای مورد استفاده در آنالیز دستگاهی به  روش کروماتوگرافی گازی می باشد و کاربرد گسترده در صنایع داروسازی، پتروشیمی و غیره جهت آنالیز کمی ترکیبات با نقطه جوش پایین دارد.

 

 

 

 

تاریخ درج : شنبه 13 شهريور 1395
تعداد بازديد از اين صفحه : 37538
آخرين تاريخ بازديد :20 آذر 1395  0:13
 
 
 
ارتباط با مسئولین دانشکده    |    نقشه سایت    |    تماس با ما    |    صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :